Realny wpływ

na rozwój podlasKIEGO

Przemysł 4.0

Realny wpływ

na rozwój podlasKIEGO

Przemysł 4.0

TECHNOPLEX to wizja wspólnej przestrzeni: Centrum transferu wiedzy
i umiejętności w ramach zdobywania doświadczenia zawodowego
i niwelowania luk kompetencyjnych, Instytutu technologicznego przemysłu 4.0 ze wsparciem uczelni wyższych i ośrodków edukacyjnych w obszarze pozyskiwania i wdrażania nowych technologii cyfrowych na rzecz MŚP z regionu podlaskiego.

Przestrzeń przeznaczonej do realizacji wysokiej jakości usług dla MŚP w celu wzrostu ich kompetencji związanych z wdrażaniem innowacji, zwiększeniem produktywności, wdrażaniem rozwiązań z zakresu przemysłu 4.0 i nowoczesnych technologii IT.

Kliknij poniżej, aby zapoznać się z naszym biuletynem. Zawsze najnowsze informacje z zakesu biznesu, edukacji i technologii regionu województwa podlaskiego.

Infrastruktura

Nowoczesna biznesowa infrastruktura ukierunkowana na wzmocnienie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP z regionu podlaskiego.

biznes

Bliska współpraca pomiędzy środowiskiem edukacji, a biznesem poprzez wzajemne poznanie swoich potrzeb, możliwości i ograniczeń oraz prowadzenie wspólnych działań mających na celu lepsze przygotowanie przyszłych kadr gospodarki.

edukacja

Przestrzeń edukacji w zakresie nowych technologii oraz innowacyjnych eksperymentów cyfrowych, która jednocześnie buduje wizerunek kreatywnego i przedsiębiorczego Podlasia.

technologia

Idealne warunki m.in. do transferu wiedzy i umiejętności z zakresu technologii cyfrowych dedykowanych do określonych branż i ich indywidualnych potrzeb.

Trzy filary skupione w jednej przestrzeni

Platforma współpracy dużych i małych firm: wymiana know-how, synergia działań i kompetnecji

Działania:

 • wsparcie współpracy przedstawicieli z różnych sektorów gospodarczych np.: instytucje otoczenia biznesu, członkowie Klastra Technoplex, uczelnie wyższe i ośrodki edukacyjne,
 • miejsce spotkań z technologią (korzystanie z porad specjalistów w zakresie wdrożenia/ zastosowania wybranych technologii/ innowacji) z różnych branż, 
 • umożliwienie zaprezentowania dokonań sektora IT z regionu oraz Polski,
 • możliwość prezentowania oraz testowania proponowanych nowych rozwiązań technologicznych,
 • zachęcanie w tworzeniu innowacji przez lokalne środowiska.

Baza edukacyjna w ramach kształcenia zawodowego oraz modernizacji metod long-life learning w oparciu o doświadczenia Technikum Programistycznego INFOTECH oraz Liceum INFOTECH

Działania:

 • nawiązywanie i wzmacnianie relacji na linii biznes – nauka – edukacja,
 • tworzenia struktur współpracy partnerów naukowych i edukacyjnych, społecznych i gospodarczych,
 • tworzenia unikalnej i wartościowej wiedzy oraz wdrażania jej w rynek poprzez kształcenie kadr,
 • rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych podlaskich przedsiębiorstw różnych branż,
 • dostosowywanie wiedzy przyszłych kadr w tym zawodowych z wykorzystywania zaawansowanych technologii pod potrzeby pracodawców
 • Coworking B2E (business2education).

Instytut badawczo – naukowy ze wsparciem członków Klastra Technoplex (w tym uczelnie i MŚP) w obszarze pozyskiwania i wdrażania nowych technologii cyfrowych w sektorze MŚP oraz administracji publicznej

Działania:

 • szukanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych wykorzystywanych w przemyśle oraz wspomaganie ich nowymi technologiami,
 • analiza istniejących technologii, które można wykorzystać do tworzenia inteligentnych rozwiązań pod konkretną branżę,
 • budowa ekosystemu ludzi, instytucji edukacyjnych i naukowych oraz firm zapewniającym implementację nowych technologii oraz niwelowanie czynników ograniczających wdrożenie nowych technologii z obszarów przemysłu 4.0,
 • budowanie efektywnej przewagi technologicznej i organizacyjnej, będącej podstawą do optymalnego rozwoju kompetencji w zakresie deficytowych umiejętności w przemyśle 4.0. (AI, automatyzacja, sieci rozproszone),
 • wprowadzenie koncepcji Internetu rzeczy (loT, Internet of hings).

 

Współpraca dużych i małych firm

Ekosystem wsparcia lokalnych startupów z wykorzystaniem bezpośredniej integracji
mentorów / inwestorów - firm oraz startuperów - absolwentów szkół i uczelni.

Duże firmy

Know-how biznesowe

Dostęp do dużych zleceń

Zaplecze i infrastruktura

 

Małe firmy

Know-how w konkretnych specjalizacjach
Elastyczność i zwinność w działaniu
Podwykonawcy specjalistycznych obszarów projektów

Kształcenie zawodowe specjalistów

Stworzenie podstaw do optymalnego rozwoju kadr dostarczających deficytowe umiejętności w przemyśle 4.0 (AI, automatyzacja, rozproszenie, kreatywność).
Bliskość szkół Infotech i firm to efektywniejsze kształcenie przyszłych specjalistów odpowiadające realnym potrzebom firm.

DAJ

SOBIE

POMÓC

Chętnie udzielimy wsparcia przedsiębiorcom, którzy są zainteresowani złożeniem wniosku o dofinansowanie na inwestycje kluczowe dla przyszłości ich firm. Jeżeli chcesz, aby Twoja firma stała się inteligentną fabryką przyszłości, jesteśmy tu, by Ci w tym pomóc.

Aktualne zapytania ofertowe:

Wyniki zapytania ofertowego 17/03/2024:

Wywodzimy się z potrzeb branży IT

Nasi partnerzy
metaklaster_logotype (1)
WschodnioEuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku